Ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη και παραγωγή νέων φαρμακευτικών ενδιάμεσων προϊόντων

Συμμετέχει σε αντικαρκινικά, καρδιαγγειακά, ψυχικά νοσήματα και άλλους τομείς

top_03
head_bg1
 • 4-chloro-N-methyl-2-pyridinecarboxamide

  4-χλωρο-Ν-μεθυλ-2-πυριδινοκαρβοξαμίδιο

  Ν-Μεθυλ-4-χλωροπυριδινο-2-καρβοξαμίδιο IFLAB-BBF2108-0189;

  4-ΧΛΩΡΟ-Ν-ΜΕΘΥΛΠΥΡΙΔΙΝΟ-2-ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΟ;

  Ν-ΜΕΘΥΛ-4-ΧΛΩΡΟ-ΠΥΡΙΔΙΝΟ-2-ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΟ;

  4-χλωρο-Ν-μεθυλοπικολαμίδιο;

  4-ΧΛΩΡΟ-Ν-ΜΕΘΥΛ-2-ΠΥΡΙΔΙΝΟΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΟ;

  4-ΧΛΩΡΟ-Ν-ΜΕΝΘΥΛΦΚΟΛΙΝΑΜΙΔΙΟ;

  4-χλωροπυριδινο-2-καρβοξυλικοοξύμεθυλαμίδιο;

  Ν-Μεθυλ-4-χλωρο-2-πυριδινοκαρβοξαμίδιο

 • N-(4-(Benzyloxy)benzylidene)-4-fluoroaniline

  Ν-(4-(βενζυλοξυ)βενζυλιδενο)-4-φθοροανιλίνη

  Ν-(4-(βενζυλοξυ)βενζυλιδενο)-4-φθοροανιλίνη 4-(4-βενζυλοξυβενζυλιδενο)φθοροανιλίνη;

  Ν-(4-(βενζυλοξυ)βενζυλιδενο)-4-φθοροβενζολαμίνη;

  4-φθορο-Ν-[[4-(φαινυλμεθοξυ)φαινυλ]μεθυλενο]βενζεναμίνη.

  Ν-(4-(βενζυλοξυβενζυλιδενο)-4-φθοροανιλίνη;

  4,4-βενζυλοξυβενζυλιδενοΡ-φθοροανιλίνη;

  4-βενζυλοξυβενζυλιδένιο-(4-f…;

  Βενζεναμίνη,4-φθορο-Ν-[[4-(φαινυλμεθοξυ)φαινυλ]μεθυλένιο]-

 • Ethyl trans-2-(4-Aminocyclohexyl)acetate Hydrochloride

  Υδροχλωρικό trans-2-(4-αμινοκυκλοεξυλ)οξικό αιθύλιο

  Trans-2-(4-Αμινοκυκλοεξυλ)οξικός αιθυλεστέρας Υδροχλωρίδιο αιθυλ2-[(1r,4r)-4-αμινοκυκλοεξυλ]οξικό υδροχλωρίδιο.

  Υδροχλωρίδιο αιθυλτρανσ-2-(4-αμινοκυκλοεξυλ)οξικό.

  Κυκλοεξανοξικό, 4-αΜινο-, αιθυλεστέρας (υδροχλωρίδιο) (1:1), trans-;

  2-(trans-4-aΜινοκυκλοεξυλ)οξικός υδροχλωρικός αιθυλεστέρας.

  Cariprazine Impurity7;

  trans-4-αμινοκυκλοεξανοξικό αιθυλεστέρα υδροχλωρίδιο;

  υδροχλωρίδιο trans-2-(4-αμινοκυκλοεξυλ)οξικό αιθυλεστέρα

 • 10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine

  10,11-Διυδρο-11-οξοδιβενζο[b,f][1,4]θειαζεπίνη

  10,11-Διϋδρο-11-οξοδιβενζο[b,f][1,4]θειαζεπίνη.

  10,11-ΔΙΥΔΡΟ-11-ΟΞΟΔΙΒΕΝΖΟ[B,F][1,4]ΘΙΑΖΕΠΙΝΗ;

  DIBENZO[B,F][1,4]THIAZEPINE-11-[10H]ONE(DBTO);

  10,11-Διϋδρο-1Χημικό βιβλίο1-οξοδιβενζο-1,4-θειαζεπίνη;

  10H-DIBENZO[B,F][1,4]THIAZEPIN-11-ONE;

  ΔιβενζοΒ,F1,4Θιαζεπίνη-11-(10Η)One-Dptp;

  DIBENZO[B,F][1,4]THIAZEPINE-11-[10H]ONE

 • 6-Hydroxy-7-methoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one

  6-Υδροξυ-7-μεθοξυ-3,4-διυδροκιναζολιν-4-όνη

  6-Υδροξυ-7-μεθοξυ-3,4-διυδροκιναζολιν-4-όνη 4(3Η)-κιναζολινόνη, 6-υδροξυ-7-μεθοξυ-;

  GefitinibinterMediateII;

  6-υδροξυ-7-μεθοξυκιναζολινο-4-όνη;

  6-Υδροξυ-7-μεθοξυ-3Η-κιναζολιν-4-όνη;

  7-METHOXYQUINAZOLINE-4,6-DIOL;

  6-Υδροξυ-7-Μεθοξυκιναζολιν-4(1Η)-όνη

 • 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid

  5-Φορμυλ-2,4-διμεθυλ-1Η-πυρρολο-3-καρβοξυλικό οξύ

  5-Φορμυλ-2,4-διμεθυλ-1Η-πυρρολο-3-καρβοξυλικό οξύ 3,5-ΔΙΜΕΘΥΛ-2-ΦΟΡΜΥΛΠΥΡΡΟΛ-4-ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟ ΟΞΥ.

  5-Φορμυλ-2,4-διμεθυλοπυρρολο-3-καρβοξυλικό οξύ;

  5-ΦΟΡΜΥΛ-2,4-ΔΙΜΕΘΥΛ-1Η-ΠΥΡΡΟΛ-3-ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟ ΟΞΥ98%;

  5-φορμυλ-2,4-διμεθυλ-1h-πυρρολο-3-καρβοξυοξύ.

  5-ForMyl-2,4-diMethyl-1H-;

  2,4-Διμεθυλ-5-φορμυλ-1Η-πυρρολο-3-καρβοξυλικό οξύ97%.

  Sunitinibinter Mediate

 • 4-[(3-fluorophenyl)methoxy]-Benzaldehyde

  4-[(3-φθοροφαινυλ)μεθοξυ]-βενζαλδεΰδη

  4-(3-ΦΘΟΡΟ-ΒΕΝΖΥΛΟΞΥ)-ΒΕΝΖΑΛΔΕΪΔΗ

  Βενζαλδεΰδη, 4-[(3-φθοροφαινυλ)μεθοξυ]-;

  4-[(3-φθοροφαινυλ)μεθοξυ]-βενζαλδεΰδη;

  SafinamidemesylateIntermediate;

  SafinamidemesylateIntermediate1;

  4-3-ΦΘΟΡΟ-ΒΕΝΖΥΛΟΞΥ)-ΒΕΝΖΑΛΔΕΪΔΗ Ενδιάμεσο1;

  4-(3-Φθοροβενζυλοξυ)βενζαλδεΰδη>;

  4-(3-ΦΘΟΡΟ-ΒΕΝΖΥΛΟΞΥ)-ΒΕΝΖΑΛΔΕΪΔΑφανδαχήμη;Σαφιναμίδιο Ενδιάμεσο1

 • 3,4-Dihydro-7-methoxy-4-oxoquinazolin-6-yl acetate

  Οξεικός 3,4-διυδρο-7-μεθοξυ-4-οξοκιναζολιν-6-υλεστέρας

  Οξεικός 3,4-Διϋδρο-7-μεθοξυ-4-οξοκιναζολιν-6-υλεστέρας 7-Μεθοξυ-4-οξο-1,4-διυδροκιναζολιν-6-υλοξικός εστέρας.

  6-ακετοξυ-7-μεθοξυ-3Η-κιναζολιν-4-όνη;

  4-υδροξυ-7-μεθοξυκιναζολιν-6-υλοξικό;

  6-μεθοξυ-4-οξο-3,4-διυδροκιναζολιν-7-υλοξικό;

  (7-μεθοξυ-4-οξο-1Η-κιναζολιν-6-υλ)οξικό;

  6-ακετοξυ-7-μεθοξυ-3Η-κιναζολιν-4-όνη;

  6-ακετοξυ-7-μεθοξυ-3,4-διυδροκιναζολιν-4(3Η)-όνη;

  4-Διυδρο-7-μεθοξυ-4-οξοκιναζολιν-6-υλοξικό

 • 2-Chloro-6-methylaniline

  2-χλωρο-6-μεθυλανιλίνη

  2-χλωρο-6-μεθυλανιλίνη βενζεναμίνη, 2-χλωρο-6-μεθυλ-;

  βενζεναμίνη, 2-χλωρο-6-μεθυλ-(6-κοτ);

  o-Toluidine,6-chloro-;

  2-χλωρο-6-μεθυλβενζεναμίνη;

  Χλωρο-6-μεθυλ-φαινυλαμίνη;

  2-ΧΛΩΡΟ-6-ΜΕΘΥΛΑΝΙΝΙΛΗ;

  ΒΕΝΖΕΝΕΑΜΙΝΗ,2-ΧΛΩΡΟ-6-ΜΕΘΥΛ-;

  2-χλωρο-6-μεθυλανιλίνη, τυπικά 99%

 • 2-Chloro-4-(1-pipridylmethyl)pyridine

  2-χλωρο-4-(1-πιπριδυλμεθυλ)πυριδίνη

  2-CHLORO-4-((PIPERIDIN-1-YL)METHYL)PYRIDINE 2CL4PPRMPY;

  2-ΧΛΩΡΟ-4-(1-ΠΙΠΕΡΙΔΥΛΜΕΘΥΛ)ΠΥΡΙΔΙΝΗ;

  2-ΧΛΩΡΟ-4-((ΠΙΠΕΡΙΔΙΝ-1-ΥΛ)ΜΕΘΥΛ)ΠΥΡΙΔΙΝΗ;

  2-χλωρο-4-πιπριδυλμεθυλ)πυριδίνη;

  2-χλωρο-4-(πιπεριδινομεθυλ)πυριδίνη.

  Πυριδίνη, 2-χλωρο-4-(1-πιπεριδινυλμεθυλ)-

 • 2-Aminothiazol-4-acetic acid

  2-Αμινοθειαζολ-4-οξικό οξύ

  Αμινοθειαζολ-4-οξικό οξύ (2-Αμινο-1,3-θειαζολ-4-υλ)οξικό οξύ.

  2-Αμινο-4-θειαζολοξικό οξύ;

  CeftibutenRelated Impurity2;

  2-(2-αμινο-1,3-θειαζολ-4-υλ)αιθανοϊκό οξύ;

  Αιθυλ-2-(αμινοθειαζολ-4-υλ)-2-οξο-οξικός (ΕΑΟΑ);

  2-Aminothiazol-4-aceticaCld;

  ATAH2-(2-Αμινοθειαζολ-4-υλ)οξικό οξύ;

  Οξεικός 2-(2-αζανιυμυλ-1,3-θειαζολ-4-υλ).

 • 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide

  2-Αμινο-Ν-(2-χλωρο-6-μεθυλφαινυλ)θειαζολο-5-καρβοξαμίδιο

  2-Αμινο-Ν-(2-χλωρο-6-μεθυλφαινυλ)θειαζολο-5-καρβοξαμίδιο

  2-Αμινο-Ν-(2-χλωρο-6-μεθυλφαινυλ)-1,3-θειαζολο-5-καρβοξαμίδιο98%.

  DasatinibIMpurity2;

  2-Αμινο-Ν-(2-χλωρο-6-μεθυλφαινυλ)θειαζολο-5-καρβοξιμίδιο);

  2-Αμινο-5-[(2-χλωρο-6-μεθυλφαινυλ)καρβαμοϋλ]-1,3-θειαζόλιο, 2-ΑΧημικό βιβλιομινο-5-[(6-χλωρο-ο-τολυλ)καρβαμοϋλ]-1,3-θειαζόλιο.

  5-θειαζολοκαρβοξαμίδιο,2-αΜινο-Ν-(2-χλωρο-6-μεθυλφαινύλιο);

  DasatinibIntN-2;

  2-Αμινο-Ν-(2-χλωρο-6-Μεθ;

  2-Αμινο-Ν-(2-χλωρο-6-μεθυλφαινυλ)-5-θειαζολοκαρβοξαμίδιο

12Επόμενο >>> Σελίδα 1/2
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ