Ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη και παραγωγή νέων φαρμακευτικών ενδιάμεσων προϊόντων

Συμμετέχει σε αντικαρκινικά, καρδιαγγειακά, ψυχικά νοσήματα και άλλους τομείς

top_03
head_bg1
 • 3-(Chloromethyl)heptane

  3-(χλωρομεθυλ)επτάνιο

  3-(χλωρομεθυλ)επτάνιο TIMTEC-BB SBB005809;

  3-(χλωρομεθυλ)-επτάνιο;

  3-χλωρομεθυλ-επτάνιο;

  Χλωρο-ισο-οκτάνιο;

  Επτάνιο, 3-(χλωρομεθυλ)-;

  εξάνιο, 1-χλωρο-2-αιθυλ-;

  1-ΧΛΩΡΟ-2-ΑΙΘΥΛΕΞΑΝΙΟ;

  3-(ΧΛΩΡΟΜΕΘΥΛΟ)ΕΠΤΑΝΙΟ

 • 2-Chloro-5-iodobenzoic acid

  2-χλωρο-5-ιωδοβενζοϊκό οξύ

  2-Χλωρο-5-ιωδοβενζοϊκό οξύ 2-ΧΛΩΡΟ-5-ΙΩΔΟΒΕΝΖΟΪΚΟ ΟΞΥ;

  BUTTPARK 1001-43;

  2-χλωρο-5-ιωδοβενζοϊκό οξύ, 98+%, SOTA-011;

  2 – χλωρό – 5 – ιωδιούχο βενζοϊκό οξύ.

  Χλωρο-5-ιωδοβενζοϊκόΑ;

  2-χλωρο-5-ιωδοβνεζοϊκό οξύ;

  2-χλωρο-5-ιωδοβενζοϊκό οξύ

 • 3-Chloro-1-propanol

  3-χλωρο-1-προπανόλη

  3-Χλωρο-1-προπανόλη ΤΡΙΜΕΘΥΛΕΝΙΟ ΧΛΩΡΟΥΔΡΙΝΗ;

  1-χλωρο-3-προπανόλη;

  3-χλωρο-1-υδροξυπροπάνιο;

  3-χλωρο-1-προπάνο;

  3-Χλωροπροπανο-1-όλη;

  3-Χλωροπροπανόλη;

  3-Χλωροπροπανόλη-1;

  3-χλωροπροπαν-1-όλη

 • Chloroacetaldehyde dimethyl acetal

  Χλωροακεταλδεΰδη διμεθυλακετάλη

  Διμεθυλοχλωροακετάλη;

  2-χλωρο-1,1-διμεθοξυαιθάνιο;

  Αιθάνιο, 2-χλωρο-1,1-διμεθοξυ-;

 • 4-Chloro-4′-fluorobutyrophenone

  4-χλωρο-4'-φθοροβουτυροφαινόνη

  4-χλωρο-4'-φθοροβουτυροφαινόνη

 • 2,2′-Dichlorodiethyl ether

  2,2'-Διχλωροδιαιθυλαιθέρας

  2,2'-διχλωροδιαιθυλαιθέρας 1,1'-οξυδις(2-χλωρο-αιθάνιο;

  2,4′-ΔΙΧΛΩΡΟΔΙΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ;

  1,5-διχλωρο-3-οξαπεντάνιο;

  1,1′-ΟΞΥΒΙΣ(2-ΧΛΩΡΟ)ΑΙΘΑΝΙΟ;

  ΒΗΤΑ-ΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΟΣ;

  ΒΗΤΑ,ΒΗΤΑ'-ΔΙΧΛΩΡΟΔΙΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ;

  ΒΗΤΑ,ΒΗΤΑ'-ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ;

  ΔΙΣ(2-ΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛ)ΑΙΘΕΡΑΣ

 • 1-Chlorohexane

  1-Χλωροεξάνιο

  1-Χλωροεξάνιο ΕΞΥΛΟ ΧΛΩΡΙΔΙΟ;

  Ν-ΕΞΥΛΟ ΧΛΩΡΙΔΙΟ;

  1-χλωρεξάνιο;

  1-χλωροεξάνιο, 98+%;

  n-Εξυλοχλωρίδιο;

  1-ΧΛΩΡΟΕΞΑΝΙΟ;

  1-χλωροεξάνιο, 95%;

  Ν-χλωροεξάνιο

 • 1,6-Dichlorohexane

  1,6-Διχλωροεξάνιο

  1,6-Διχλωροεξάνιο

  ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝΟΧΛΩΡΙΔΙΟ;

  ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝΙΟΔΙΧΛΩΡΙΔΙΟ;

  1,6-Διχλωροεξάνιο,97%;

  1,6-ΔΙΧΛΟΡΟΕΞΑΝΙΟ98+%;

  1,6-Διχλωροεξάνιο,98%100GR;

  1,6-διχλωρο-κ-εξάνιο;

  ΕξαμεθυλενοχλωρίδιοΕξαμεθυλενοΔιχλωρίδιο;

  1,6-ΔΙΧΛΟΡΟΕΞΑΝΕΦΟΡΣΥΝΘΕΣΗ

 • 1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane

  1,2-δις(2-χλωροαιθοξυ)αιθάνιο

  1,2-δις(2-χλωροαιθοξυ)αιθάνιο αιθάνιο,1,2-δις(2-χλωροαιθοξυ)-;

  1,2-δις(2-χλωροαιθοξυ)-αιθάνιο;

  1,2-δις(χλωροαιθοξυ)αιθάνιο;

  1,8-Διχλωρο-3,6-διοξαοκτάνιο;

  1-χλωρο-2-[2-(2-χλωροαιθοξυ)αιθοξυ]αιθάνιο.

  2-(2-χλωραιθοξυ)αιθυλ2'-χλωροαιθυλαιθέρας.

  2-(2-χλωραιθοξυ)αιθυλ2'-χλωροαιθυλαιθέρας.

  Δις(2-χλωροαιθοξυ)αιθάνιο

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ