Ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη και παραγωγή νέων φαρμακευτικών ενδιάμεσων προϊόντων

Συμμετέχει σε αντικαρκινικά, καρδιαγγειακά, ψυχικά νοσήματα και άλλους τομείς

top_03
head_bg1
 • Bis(2-butoxyethyl)ether

  Δις(2-βουτοξυαιθυλ)αιθέρας

  Δις(2-βουτοξυαιθυλ)αιθέρας Βουτάνιο, 1,1'-[οξυδις(2,1-αιθανοδιυλοξυ)]δις-;

  Διβουτυλαιθεροδιαιθυλενογλυκόλη;

  διβουτυλαιθερδιαιθυλενογλυκόλη;

  Αιθέρας, δις(2-βουτοξυαιθύλιο);

  Αιθέρας, δις (βουτοξυαιθύλιο);

  αιθέρας, δις(2-βουτοξυαιθύλιο);

  αιθέρας, δις(βουτοξυαιθυλ)·1,1'-(οξυδις(2,1-αιθανοδιυλοξυ))δις-βουτάνιο

 • 18-Crown-6

  18-Στέφανο-6

  18-Crown-6 1,4,7,10,13,16-ΕΞΑΟΞΑΚΥΚΛΟΟΚΤΑΔΕΚΑΝΙΟ;

  18-ΣΤΕΜΝΑ 6-ΑΙΘΕΡΑΣ;

  18-CROWN-6;

  ΕΞΑΟΞΑΚΥΚΛΟΟΚΤΑΔΕΚΑΝΙΟ;

  CROWN-18-5-ΑΙΘΕΡΑΣ;

  ΣΤΕΦΑΝΑ ΑΙΘΕΡΑΣ/18-ΣΤΕΜΑ-6;

  AKOS BBS-00004361;

  JACS-17455-13-9

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ