Ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη και παραγωγή νέων φαρμακευτικών ενδιάμεσων προϊόντων

Συμμετέχει σε αντικαρκινικά, καρδιαγγειακά, ψυχικά νοσήματα και άλλους τομείς

top_03
head_bg1

Με την εξάπλωση της νέας επιδημίας πνευμονίας κορώνας σε όλο τον κόσμο, ο σημαντικός ρόλος των πρώτων υλών στην αλυσίδα της φαρμακευτικής βιομηχανίας γίνεται όλο και πιο εμφανής.

Από την καθυστερημένη επανέναρξη των εργασιών και της παραγωγής των εταιρειών API της χώρας μου τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, η παγκόσμια προσφορά API ήταν τεταμένη, έως τους περιορισμούς της Ινδίας στις εξαγωγές διαφόρων API τον Μάρτιο, που οδήγησαν στην έκφραση ανησυχιών και δυσαρέσκειας μεταξύ των εισαγωγέων API χώρες.Το ζήτημα της παροχής API έχει επηρεαστεί από τη διεθνή κοινότητα.Πρωτοφανής προσοχή.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επερχόμενες αλλαγές στο παγκόσμιο μοτίβο του κλάδου API, οι εταιρείες API της χώρας μου πρέπει να προγραμματίσουν και να αναπτύξουν εκ των προτέρων, ώστε να προσπαθήσουν για καλύτερη ανάπτυξη στον μελλοντικό ανταγωνισμό της αλυσίδας του κλάδου.

Το πρώτο είναι να ενσωματωθεί ενεργά στην παγκόσμια αλυσίδα της φαρμακευτικής βιομηχανίας και να δημιουργήσει μακροπρόθεσμες και ισχυρές σχέσεις συνεργασίας με εταιρείες ανάντη και κατάντη.Μόνο με δεσμευτικά συμφέροντα μπορεί να είναι «δύσκολο να χωριστεί» και να επιδιώξει ένα συγκεκριμένο δικαίωμα ομιλίας.

Το δεύτερο είναι η βελτίωση των πλεονεκτημάτων κόστους μέσω της τεχνολογικής αναβάθμισης, του μετασχηματισμού διαδικασιών και της παραγωγής μεγάλης κλίμακας.

Το τρίτο είναι να αυξηθούν οι προσπάθειες καινοτομίας και έρευνας και ανάπτυξης.Η ανάπτυξη της ανάπτυξης προϊόντων είναι προς την κατεύθυνση των υποδιαιρεμένων τύπων με σύνθετη δομή και υψηλή προστιθέμενη αξία και καθορίζονται ορισμένα τεχνικά κατώφλια.η ανάπτυξη της διαδικασίας αναβαθμίζεται σε υψηλή απόδοση, χαμηλή ρύπανση και πρασίνιση.

Τέταρτον δεν είναι μόνο να αποδίδουμε σημασία στη διεθνή αγορά, αλλά και να λαμβάνουμε υπόψη την εγχώρια αγορά, να επιδιώκουμε να περπατήσουμε τόσο στην εγχώρια όσο και στο εξωτερικό, για να αποτρέψουμε το διεθνές γεγονός του «μαύρου κύκνου» να προκαλέσει διακυμάνσεις στην αγορά και κρίσεις επιβίωσης.


Ώρα δημοσίευσης: Ιουν-29-2020
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ